KANALIZĀZIJAS CAURUĻU TĪRĪTĀJS

 

Likvidē tauku pārpalikumu, sāls, ziepju un matu aizsērējumus noplūdes, kanalizācijas un nosūcējcaurulēs. Tāpat tiek pielietots profilakses nolūkos, novēršot sāls un tauku nogulšņu parādīšanos noplūdes caurulēs.

 

 Pielietošanas sfēra:Izlietņu notekcauruļu un tualetes podu noteku tīrīšana un profilakse, kā arī tvaika nosūcēju un kamīnu dūmvadu attīrīšana no taukiem un kvēpiem.

 

 Pielietošanas veids: Attīrīšana: 300 – 500 ml līdzekļa ielej ārējā aizsērējušās caurules atverē un ļauj iedarboties 45 min – 4 stundu laikā, pēc kā notecina ūdeni un pie nepieciešamības izpumpē ar atgaisotāju.

 

Profilakse: 200 – 300 ml līdzekļa ielej problemātiskajā izlietnes vai vannas caurulē, notur 4 stundas, pēc kā atsāk lietot notekcauruli.

 

 Uzglabāšana: uzglabāt cieši noslēgtā tarā pie t  virs 0 °C

 

Garantijas laiks: 24 mēneši no ražošanas datuma.

 

 Piesardzības mēri: Rada  smagus  apdegumus. Turēt  noslēgtu  un  sargāt  no  bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja  nokļūst  acīs,  nekavējoties  tās  skalot  ar  lielu  daudzumu     ūdens un  meklēt  medicīnisku  palīdzību. Ja  nokļūst  uz ādas,  nekavējoties  skalot  ar  lielu  daudzumu  ūdens, pēc tam ar 2% citronskābes šķīdumu. Izmantot  aizsargcimdus  un  acu  vai  sejas  aizsargu. Ja  noticis  nelaimes  gadījums  vai  jūtami  veselības traucējumi, nekavējoties  meklēt  medicīnisku  palīdzību (ja  iespējams, uzrādīt  marķējumu).

 

Iepakojuma veids: 1l pudele, 3l, 5l, 10l, 25l kannas

KANALIZĀZIJAS CAURUĻU TĪRĪTĀJS

Уменьшить
Увеличить