NOSTIPRINOŠĀ AKRILA GRUNTS "ANTIKRĪTS"

Tehniskais apraksts

 

Tips

Gatava lietošanai. Bezkrāsaina akrila grunts, nesatur organiskus šķīdinātājus. Paredzēta balsinātu virsmu apstrādāšanai. Stingri sasaista irdenu krīta virsmu. Pēc apstrādāšanas ar grunti, virsmu var krāsot nenoņemot krīta kārtu. Lieto, lai sagatavotu un nostiprinātu virsmas ar krīta kārtu darbiem iekštelpās un ārtelpās,krīta kārtas biezums ne lielāks kā 4mm.

 

Pielietojums

Pielieto gruntēšanai pirms betona, apmestām, ķieģeļu, ģipškartona, koka un citu poraino celtniecības virsmu krāsošanas iekšdarbiem  un ārdarbiem. 

 

Uzklāšanas instrukcija 

Pirms pielietošanas grunti jāsamaisa. Uzklāt 1-2 kārtās ar otu, rullīti, krāsas pulverizatoru. Uzklāt līdz pilnīgai virsmas saslapināšanai pie gaisa un virsmas temperatūras virs  +8°C.

Darba instrumentus uzreiz pēc lietošanas noskalot ar ūdeni. 

 

Patēriņš: 100-200 gr/ m² atkarībā no virsmas porainības un nostiprināmās kārtas biezuma.

 

Izžūšanas laiks   2 stundas pie 20°C temperatūras un gaisa mitruma līdz 80%.               

 

Pilnīgas izžūšanas laiks   24 stundas pie 20°C temperatūras un gaisa mitruma ne vairāk kā 80%.

 

Garantijas laiks: produkta glabāšanas laiks oriģinālajā, neatvērtajā ražotāja iepakojumā no izgatavošanas datuma ir 12 mēneši.

 

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāt sausā telpā pie temperatūras virs 0°С . Sargāt no stipras uzkāršanas un tiešiem saules stariem. Turēt noslēgtu. Sargāt no bērniem. Ja norīts-nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

 

Iepakojuma veids:  1L, 3L, 5L, 10L, 25L PET kannas

NOSTIPRINOŠĀ AKRILA GRUNTS "ANTIKRĪTS"

Уменьшить
Увеличить